Aktualności

WOŚP wnioskuje do Policji

2018-07-06 11:00:45

 

Dzisiaj (piątek, 6 lipca) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwróciła się do Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, kom. Fabiana Rogali z wnioskiem o zmianę opinii na temat zabezpieczenia 24. Pol’and’Rock Festival. Fundacja oczekuje rezygnacji z nadania koncertom pod Dużą i Małą Sceną Festiwalu statusu imprez podwyższonego ryzyka.

 

Kom. Fabian Rogala w dniu 27 czerwca 2018 roku wydał opinię o Festiwalu Pol’and’Rock. Mimo dotychczasowych doświadczeń, mimo doskonałych ocen bezpieczeństwa na poprzednich edycjach imprezy, mimo braku przesłanek do zwiększenia prawdopodobieństwa przewidywanych zagrożeń – opinia nadała głównej części Festiwalu, a więc koncertom pod Dużą Sceną i Małą Sceną, status imprez podwyższonego ryzyka.

 

 

- Nie zgadzamy się z tym! – mówił Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP i twórca Festiwalu – Nie możemy przystać na to, że nagle, w opinii Policji, uczestnicy naszego Festiwalu to ludzie owładnięci żądzą agresji, nienawiści, odurzeni alkoholem i narkotykami, skupisko wszelkiego zła. Z opinii Pana Komendanta Rogali wynika taki właśnie obraz i jest to po prostu niesprawiedliwe.

 

Fundacja w rozbudowanym uzasadnieniu wniosku dokonała analizy przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym imprez podwyższonego ryzyka. Okazało się, iż w swojej opinii  kom. Fabian Rogala przekroczył założone ustawą zasady nałożenia na imprezę statusu podwyższonego ryzyka. Część zapowiadanych w opinii zagrożeń nie ma związku z Festiwalem „Pol’and’Rock”, a dotyczy wszystkich imprez masowych w Polsce. Inne ze wskazywanych zagrożeń wkraczają poza ustawową definicję statusu podwyższonego ryzyka. A pozostałe, przewidywane przez policję zagrożenia, trudno – bazując na dotychczasowych doświadczeniach – przełożyć na jakiekolwiek zwiększone prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

 

 

Stosowanie do Festiwalu Pol’and’Rock statusu, który został stworzony do walki z zadymami na stadionach piłkarskich, jest niedopuszczalne. A to właśnie wskazuje analiza opinii i przepisów, na których została oparta – podkreśla Krzysztof Dobies, Rzecznik Prasowy Festiwalu – To jest krzywdzące, a przede wszystkim - nie ma pokrycia w rzeczywistości.

 

Zobacz pełną treść wniosku, przesłanego dziś do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 

W podsumowaniu rozbudowanego uzasadnienia wniosku czytamy:

 

Zbierając w całość powyższą argumentację, pragniemy ponownie wskazać, że podwyższone ryzyko pełni w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych określoną rolę – zarezerwowane jest dla imprez masowych, które, ze względu na związane z tymi konkretnymi imprezami zagrożenia, budzą obawę wystąpienia w czasie ich trwania aktów przemocy lub agresji. Wskazane przez Pana zagrożenia w pkt 1, 3, 4, 6 nie spełniają tego wymogu, gdyż odnoszą się w taki sam sposób do większości (jeśli nie wszystkich) imprez masowych. Z kolei zagrożenia z pkt 2 i 9 w żaden sposób nie mogą w racjonalnym ciągu przyczynowo-skutkowym wywołać aktów przemocy lub agresji.

 

Zagrożenia z pkt 5, 7 i 8, choć odnoszą się do imprez masowych organizowanych na terenie Festiwalu Pol’and’Rock, z przyczyn opisanych powyżej, należy uznać za pozbawione racjonalnego uzasadnienia, a ich związek z obawą wystąpienia aktów przemocy i agresji, można określić jedynie jako bardzo nieoczywisty.

 

Zupełnie oddzielnym wątkiem jest analiza skutków nadania statusu podwyższonego ryzyka na imprezę masową. W założeniu Ustawodawcy status taki ma sprawić, iż Organizator imprezy będzie musiał sprostać większym niż standardowo wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa. Ma to zmusić Organizatora do zaangażowania większej ilości osób pracujących przy zabezpieczeniu, do wprowadzenia monitoringu, do szeregu innych, dodatkowych zabezpieczeń, a także do intensywnych działań kontrolnych. W przypadku Festiwalu Pol’and’Rock, w zakresie zabezpieczenia wydarzenia nadanie statusu podwyższonego ryzyka – nie przynosi żadnych skutków. Taki status nie ma wpływu na bezpieczeństwo, ponieważ organizator w pierwotnym planie zabezpieczenia uwzględnił wszystkie te dodatkowe wymogi i zabezpieczył wydarzenie tak, jakby status podwyższonego ryzyka funkcjonował. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że to wcale nie bezpieczeństwo jest prawdziwym powodem decyzji Pana Komendanta odnośnie Pol’and’Rock Festival. A przynajmniej jasno widać, że dla bezpieczeństwa imprezy decyzja ta nie ma żadnego znaczenia.

 

Z przykrością musimy stwierdzić, że nawet pobieżna analiza wystawionej przez Pana Komendanta opinii, świadczy o tym, iż zawarte w niej argumenty były formułowane pod z góry przygotowaną tezę.

 

Jako zakończenie niniejszego pisma, pragniemy przypomnieć, że podstawą zakwalifikowania  imprez masowych za imprezy masowe podwyższonego ryzyka jest obawa wystąpienia aktów przemocy i agresji. Uznanie za uzasadnione takich obaw, jest szczególnie bolesne dla wszystkich osób związanych z Festiwalem Pol’and’Rock, który jako jedyny od lat odbywał się pod hasłem „Miłość! Przyjaźń! Muzyka! Stop przemocy! Stop narkotykom!” i jak żaden inny festiwal łączy swoich uczestników, którzy niezmiennie utożsamiają się z samym Festiwalem jak i jego ideami.

 

A Wy co myślicie o bezpieczeństwie na Festiwalu? Czekamy na Wasze głosy: 

https://czyjestbezpiecznie.polandrockfestival.pl

 

fot. Anna Migda

 

POKAŻ PODOBNE
2018-08-28 10:46:48

Kręcioła.TV ma 100 000 subskrypcji na YouTube!

Oficjalny kanał muzyczny Pol'and'Rock Festival - Kręcioła.TV, zdobył 100 000 subskrypcji na YouTube i kończy sezon letni z liczbą niemal 91 milionów wyświetleń wszystkich materiałów. Dzięki, że jesteście z nami i tak chętnie oglądacie przygotowywane przez nas materiały!

2018-10-17 14:12:48

Zagłosuj na Pol'and'Rock Festival!

Pol'and Rock Festival nominowany w konkursie UK Festival Awards 2018 w kategorii w kategorii Best Overseas Festival! Zagłosuj na Najpiękniejszy Festival Świata!

2018-10-31 13:32:17

Spotkania w ASP jak podcasty - Kręcioła w aplikacji Lecton

Już dziś możecie wysłuchać spotkań z Akademii Sztuk Przepięknych tak jak słuchacie podcastów - wygodnie, wszędzie i bez żadnych opłat

ZOBACZ TEŻ