Aktualności

Organizacje pozarządowe przeciwko handlowi ludźmi

2016-06-15 09:53:38

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" jest niezależną polską organizacją pozarządową mającą na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi i niewolnictwu.

Misją Fundacji "La Strada" jest:

1. Prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej związanej z handlem ludźmi w mediach, nieodpłatne publikowanie materiałów przestrzegających potencjalne ofiary i nieodpłatne kolportowanie ich w szkołach, urzędach pracy, placówkach granicznych, konsulatach,
2. Prowadzenie telefonu zaufania, który ma służyć informacją o zagrożeniach wynikających z decyzji podjęcia pracy za granicą oraz jest telefonem kontaktowym dla ofiar handlu ludźmi,
3. Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej ofiar handlu ludźmi,
4. Wspieranie ofiar handlu ludźmi w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości,
5. Pomoc prawna świadczona przez uprawnione do tego osoby i instytucje oraz nieodpłatne udzielanie informacji o takich osobach i instytucjach,
6. Prowadzenie szkoleń oraz przygotowywanie opracowań dla specjalistów i służb zajmujących się zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi,
7. Podnoszenie świadomości społecznej poprzez informowanie opinii publicznej o problemach społecznych wiążących się z problemem handlu ludźmi.

La Strada razem z innymi organizacjami pozarządowymi z Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi (Stowarzyszeniem OVUM z Gdyni, Stowarzyszeniem Victim z Opola oraz Stowarzyszeniem Baba z Zielonej Góry) zapraszają do ich namiotu w Strefie NGO na Akademii Sztuk Przepięknych.

Namiot będzie czynny codziennie od 14 do 16 lipca, w godz. 10.00 - 18.00. Zapraszamy na warsztaty, prezentacje, konkursy, pogadanki i pokaz filmów.

Program spotkań:
 
14 lipca (czwartek)
 
  • Warsztaty dla młodzieży: Handel ludźmi - godz. 10.00 – 12.00 oraz 15.00 – 17.00
  • Konkursy  dla najmłodszych na temat praw dziecka:
godz. 9.00 – Znam swoje prawa i sam/a za siebie odpowiadam
godz. 13.00 – Wiem jak bronić swoich praw, gdy mi ktoś zagraża
godz. 14.00 – Jestem bezpieczny/bezpieczna,
  • Pogadanki dla starszych o prawach człowieka - godz. 18.00

15 lipca (piątek)
 
  • Warsztaty dla młodzieży: Czy dasz się sprzedać? - godz. 10.00 – 12.00
  • Pokaz filmu na temat handlu ludźmi i dyskusja panelowa - godz. 15.00 – 17.00
  • Pogadanki dla starszych o prawach człowieka - godz. 18.00

16 lipca (sobota)
 
  • Gra terenowa pt. Szukam szczęścia, czyli jak nie zostać ofiarą handlu ludźmi - godz. 10.00 - 12.00
 


(amm)

POKAŻ PODOBNE
ZOBACZ TEŻ