Aktualności

Rozpoczynamy nabór do grup medycznych na 28. Pol’and’Rock Festival 2022

2022-05-24 10:35:00

 

Kogo szukamy? 

Chętnych osób do grup medycznych (zespoły terenowe, wyjazdowe i punkt pomocy medycznej).

W pierwszej kolejności do zabezpieczenia medycznego przyjmujemy osoby z pełnym wykształceniem medycznym – (Ratownik Medyczny, Pielęgniarka, Lekarz).

 

 

Podstawowym warunkiem przyjęcia do każdej grupy medycznej jest posiadanie wykształcenia medycznego (ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz). Najlepiej z doświadczeniem, choć nie jest to wymóg formalny. Dodatkowo osoby, które chcą pracować w zespołach wyjazdowych - pożądane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 

 

Osoby, które mają tylko Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy również mogą się zgłosić, ale tylko wtedy, gdy ukończyli szkolenie Pokojowego Patrolu (www.wosp.org.pl/pokojowy-patrol) i brali udział w Przystanku Woodstock/ Pol’and’Rock Festival przynajmniej raz jako wolontariusz. Ratownicy KPP mogą pracować tylko w zespołach terenowych. 

 

Studenci kierunków medycznych, z uwagi na brak jakichkolwiek uprawnień, nie są przyjmowani.  

  •   do grup niemedycznych (administracyjna i technicy): 

Wolontariuszy Pokojowego Patrolu –osoby, które śmiało możemy nazwać „złota rączka”, który nie boi się wyzwań technicznych (technicy) 

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 19 czerwca 2022!  

(Ten termin zgłoszenia gwarantuje Ci rozmiar koszulki i rodzaj kuchni taki jaki wpiszesz w formularzu) 

Wysyłając zgłoszenie, deklarujecie swoją obecność na Lotnisko Broczyno - Czaplinek od 01 sierpnia od godziny 8:00 (poniedziałek) do 07 sierpnia do godziny 16:00 (niedziela). 

 

Poznaj strukturę zabezpieczenia medycznego: 

Działanie zabezpieczenia medycznego na terenie Festivalu Pol’and’Rock ma na celu przede wszystkim selekcjonowanie pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej (opieka nad nimi i transport do szpitali) oraz zaopatrywanie urazów w zakresie możliwym do zrealizowania w warunkach polowych.  

Centrum Dowodzenia: czyli dyspozytorzy, którzy kierują bieżąca pracą wszystkich zespołów. 

Zespoły terenowe: to zespoły piesze, które w 3 lokalizacjach pozostają w gotowości. Zespół terenowy to taki „pierwszy front" - odpowiada za weryfikację zgłoszeń z terenu imprezy i najczęściej jako pierwszy udziela pomocy. 

Punkt pomocy medycznej: Zadaniem punktu pomocy medycznej jest ocena pacjentów, stabilizacja ich stanu, zaopatrzenie w zakresie możliwym do realizacji w warunkach polowych, a w razie potrzeby transport do szpitali zewnętrznych. 

Zespoły wyjazdowe: - to zarówno quady (TRX-y) do transportowania na terenie festiwalu, jak i ambulanse do transportowania pacjentów z terenu imprezy do szpitali zewnętrznych. 
 
Grupa administracyjna – Administracja zajmować się będzie, gospodarowaniem lekami i środkami medycznymi, a także nadzorem nad prawidłowością dokumentacji medycznej. 

Technicy Magicy – techniczne wsparcie całego zabezpieczenia. 

Liderzy poszczególnych grup 

(w nawiasie ilość osób w grupie) 

Punkt pomocy medycznej: 

  • Dariusz Micka   (8+1) 
  • Grzegorz Czarnecki  (8+1) 

Zespoły wyjazdowe               

  • Andrzej Saski i Jan Świtała  (44+2)          

Kierownicy punktów terenowych: 

  • Punkt ASP  – Michał Pezda (12+1) 
  • Punkt SCENA  - Marek Domaradzki (10 +1) 
  • Punkt PASAŻ– Michał Kaczmarczyk (10 +1) 

              

Grupa administracyjna

  • Joanna Pręga  (4+1)  

 

 Technicy Magicy 

  • Łukasz Karczemny  (4+1) 

 

Jak się zgłosić do Medycznego Patrolu? 

Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP. (nawet jeśli nie należysz do Pokojowego Patrolu) 

W tym roku zgłaszasz się poprzez swoje konto w Bazie Pokojowego Patrolu. Rejestracja będzie dwuetapowa. 

 

1 etap: 

 


 

2 etap (w połowie maja): 

Wybierz lidera w  Bazie Patrolu 
 

Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP. 

Rejestracja będzie miała trzy etapy: 

1 etap: 

Zarejestruj się na [email protected]  

po zaakceptowaniu przez nas Twojej kandydatury, możesz przejść do drugiego etapu. 

2 etap: 

 

 

3 etap: 

W Bazie Patrolu wybierz Lidera: 

(Możliwość wybór lidera zostanie uruchomiona dopiero w połowie maja) 

 

 

Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym lub jesteś po recertyfikacji KPP prześlij dyplom/zaświadczenie na [email protected] 

 

Do zobaczenia na 28. Pol’and’Rock Festival!  

 

Medyczny Patrol. fot. Michał Kwaśniewski

 

POKAŻ PODOBNE
2023-09-04 12:44:44

Namiot RUR - edukacyjny sukces!

Podczas 29. Pol'and'Rock Festival, namiot Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" (RUR) przyciągnął ogromną liczbę osób zainteresowanych nauką pierwszej pomocy. Dziękujemy za zainteresowanie i zaufanie!

ZOBACZ TEŻ