Aktualności

WOŚP wnioskuje do Policji

2018-07-06 11:00:45

 

Dzisiaj (piątek, 6 lipca) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwróciła się do Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, kom. Fabiana Rogali z wnioskiem o zmianę opinii na temat zabezpieczenia 24. Pol’and’Rock Festival. Fundacja oczekuje rezygnacji z nadania koncertom pod Dużą i Małą Sceną Festiwalu statusu imprez podwyższonego ryzyka.

 

Kom. Fabian Rogala w dniu 27 czerwca 2018 roku wydał opinię o Festiwalu Pol’and’Rock. Mimo dotychczasowych doświadczeń, mimo doskonałych ocen bezpieczeństwa na poprzednich edycjach imprezy, mimo braku przesłanek do zwiększenia prawdopodobieństwa przewidywanych zagrożeń – opinia nadała głównej części Festiwalu, a więc koncertom pod Dużą Sceną i Małą Sceną, status imprez podwyższonego ryzyka.

 

 

- Nie zgadzamy się z tym! – mówił Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP i twórca Festiwalu – Nie możemy przystać na to, że nagle, w opinii Policji, uczestnicy naszego Festiwalu to ludzie owładnięci żądzą agresji, nienawiści, odurzeni alkoholem i narkotykami, skupisko wszelkiego zła. Z opinii Pana Komendanta Rogali wynika taki właśnie obraz i jest to po prostu niesprawiedliwe.

 

Fundacja w rozbudowanym uzasadnieniu wniosku dokonała analizy przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym imprez podwyższonego ryzyka. Okazało się, iż w swojej opinii  kom. Fabian Rogala przekroczył założone ustawą zasady nałożenia na imprezę statusu podwyższonego ryzyka. Część zapowiadanych w opinii zagrożeń nie ma związku z Festiwalem „Pol’and’Rock”, a dotyczy wszystkich imprez masowych w Polsce. Inne ze wskazywanych zagrożeń wkraczają poza ustawową definicję statusu podwyższonego ryzyka. A pozostałe, przewidywane przez policję zagrożenia, trudno – bazując na dotychczasowych doświadczeniach – przełożyć na jakiekolwiek zwiększone prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

 

 

Stosowanie do Festiwalu Pol’and’Rock statusu, który został stworzony do walki z zadymami na stadionach piłkarskich, jest niedopuszczalne. A to właśnie wskazuje analiza opinii i przepisów, na których została oparta – podkreśla Krzysztof Dobies, Rzecznik Prasowy Festiwalu – To jest krzywdzące, a przede wszystkim - nie ma pokrycia w rzeczywistości.

 

Zobacz pełną treść wniosku, przesłanego dziś do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 

W podsumowaniu rozbudowanego uzasadnienia wniosku czytamy:

 

Zbierając w całość powyższą argumentację, pragniemy ponownie wskazać, że podwyższone ryzyko pełni w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych określoną rolę – zarezerwowane jest dla imprez masowych, które, ze względu na związane z tymi konkretnymi imprezami zagrożenia, budzą obawę wystąpienia w czasie ich trwania aktów przemocy lub agresji. Wskazane przez Pana zagrożenia w pkt 1, 3, 4, 6 nie spełniają tego wymogu, gdyż odnoszą się w taki sam sposób do większości (jeśli nie wszystkich) imprez masowych. Z kolei zagrożenia z pkt 2 i 9 w żaden sposób nie mogą w racjonalnym ciągu przyczynowo-skutkowym wywołać aktów przemocy lub agresji.

 

Zagrożenia z pkt 5, 7 i 8, choć odnoszą się do imprez masowych organizowanych na terenie Festiwalu Pol’and’Rock, z przyczyn opisanych powyżej, należy uznać za pozbawione racjonalnego uzasadnienia, a ich związek z obawą wystąpienia aktów przemocy i agresji, można określić jedynie jako bardzo nieoczywisty.

 

Zupełnie oddzielnym wątkiem jest analiza skutków nadania statusu podwyższonego ryzyka na imprezę masową. W założeniu Ustawodawcy status taki ma sprawić, iż Organizator imprezy będzie musiał sprostać większym niż standardowo wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa. Ma to zmusić Organizatora do zaangażowania większej ilości osób pracujących przy zabezpieczeniu, do wprowadzenia monitoringu, do szeregu innych, dodatkowych zabezpieczeń, a także do intensywnych działań kontrolnych. W przypadku Festiwalu Pol’and’Rock, w zakresie zabezpieczenia wydarzenia nadanie statusu podwyższonego ryzyka – nie przynosi żadnych skutków. Taki status nie ma wpływu na bezpieczeństwo, ponieważ organizator w pierwotnym planie zabezpieczenia uwzględnił wszystkie te dodatkowe wymogi i zabezpieczył wydarzenie tak, jakby status podwyższonego ryzyka funkcjonował. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że to wcale nie bezpieczeństwo jest prawdziwym powodem decyzji Pana Komendanta odnośnie Pol’and’Rock Festival. A przynajmniej jasno widać, że dla bezpieczeństwa imprezy decyzja ta nie ma żadnego znaczenia.

 

Z przykrością musimy stwierdzić, że nawet pobieżna analiza wystawionej przez Pana Komendanta opinii, świadczy o tym, iż zawarte w niej argumenty były formułowane pod z góry przygotowaną tezę.

 

Jako zakończenie niniejszego pisma, pragniemy przypomnieć, że podstawą zakwalifikowania  imprez masowych za imprezy masowe podwyższonego ryzyka jest obawa wystąpienia aktów przemocy i agresji. Uznanie za uzasadnione takich obaw, jest szczególnie bolesne dla wszystkich osób związanych z Festiwalem Pol’and’Rock, który jako jedyny od lat odbywał się pod hasłem „Miłość! Przyjaźń! Muzyka! Stop przemocy! Stop narkotykom!” i jak żaden inny festiwal łączy swoich uczestników, którzy niezmiennie utożsamiają się z samym Festiwalem jak i jego ideami.

 

A Wy co myślicie o bezpieczeństwie na Festiwalu? Czekamy na Wasze głosy: 

https://czyjestbezpiecznie.polandrockfestival.pl

 

fot. Anna Migda

 

POKAŻ PODOBNE
2018-11-19 17:03:40

Bez marzeń nie byłoby wspomnień!

Bez wspomnień nie byłoby marzeń... Najpiękniejszych emocji nie było bez Was. Tworzycie nasz najpiękniejszy album niezapomnianych chwil. Jesteście bohaterami naszych snów, planów... kolejnych Festiwali Pol'and'Rock.

2018-10-31 13:32:17

Spotkania w ASP jak podcasty - Kręcioła w aplikacji Lecton

Już dziś możecie wysłuchać spotkań z Akademii Sztuk Przepięknych tak jak słuchacie podcastów - wygodnie, wszędzie i bez żadnych opłat

2018-11-21 13:47:25

Nie spinaj się, zepnij się! Zostały tylko dwa dni! 

Tylko wspólnymi siłami możemy iść po sukces! Trzy nominacje do Nagrody Publiczności w konkursie „Złote Spinacze” są najlepszym przykładem, że razem możemy wszystko!

ZOBACZ TEŻ