Bezpieczeństwo

Bawcie się bezpiecznie!

 

System zabezpieczenia Pol'and'Rock Festival to efekt doświadczeń ponad 20 lat organizowania tak ogromnej imprezy. Dziś Najpiękniejszy Festiwal Świata uznawany jest za najlepiej zabezpieczoną imprezę masową w Polsce. Taka ocena była wielokrotnie wyrażana przez Policję oraz przez służby Wojewody Lubuskiego.

 

Nad bezpieczeństwem imprez masowych organizowanych w ramach Pol'and'Rock Festival czuwa kilka tysięcy osób. Podstawę zabezpieczenia stanowi służba informacyjna festiwalu – „Pokojowy Patrol”, czyli grupa ponad 1000 pełnoletnich osób, które przeszły specjalistyczne i certyfikowane szkolenia zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pracę „Pokojowego Patrolu” wspiera kilkuset kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - tzw. „Niebieski Patrol” - posiadających kwalifikacje pracowników służb porządkowych na imprezach masowych zgodnie z wymogami Ustawy. 

 

Zarówno „Pokojowy Patrol” jak i „Niebieski Patrol” to służby mające doświadczenia z pracy na co najmniej kilku edycjach Festiwalu, a często również na wielu innych imprezach masowych. Potrafią udzielać pierwszej pomocy. Ich działania są szybkie i skuteczne, ale jednocześnie przemyślane i adekwatne do istniejącego zagrożenia. Ich wiedza, umiejętności i skuteczność od lat są chwalone przez policję i inne profesjonalne służby zabezpieczenia. To zawodowcy, którzy mają za sobą pracę na wielu imprezach masowych, także tych o podwyższonym ryzyku.  

 

System zabezpieczenia medycznego stanowi ok.  300 osób pracujących w tzw. „Medycznym Patrolu”. Są to osoby posiadające wykształcenie medyczne, przede wszystkim ratownicy medyczni oraz lekarze.

 

Zapleczem do pracy „Medycznego Patrolu” jest doskonale wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia medyczne tzw. „szpital polowy”, sieć rozmieszczonych na całym terenie festiwalu punktów pierwszej pomocy oraz środki transportu w formie quadów i ambulansów.

 

Pracę wszystkich osób pracujących na zabezpieczeniem Pol'and'Rock Festival koordynuje Zintegrowane Centrum Dowodzenia, wyposażone w nowoczesne środki łączności i monitoringu obejmujące cały teren festiwalu. Zintegrowane Centrum Dowodzenia tworzą przedstawiciele służb organizatora oraz profesjonalnych służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) współpracujących z organizatorem przy zabezpieczeniu Festiwalu. Wszystkie służby czuwają nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu w trybie 24-godzinnym. Kierownik ds. bezpieczeństwa Pol'and'Rock Festival oraz grono kilkudziesięciu osób koordynujących zabezpieczenie Festiwalu ze strony organizatora ukończyło specjalistyczne kursy obejmujące m.in. reagowanie w przypadkach zdarzeń o charakterze masowym, zagrożeń terrorystycznych, zagrożeń związanych z wystąpieniem paniki, czy skutecznej ewakuacji osób.

 

 

Przygotowanie zabezpieczenia każdej edycji Pol'and'Rock Festival trwają kilka miesięcy i są prowadzone we współpracy ze wszystkimi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem imprez w Polsce, takimi jak Policja, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy też inne służby podległe Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan zabezpieczenia tworzony jest zawsze na bazie doświadczeń zabezpieczenia z lat poprzednich, oraz w oparciu o aktualną analizę zagrożeń i okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo Festiwalu. 

 

 

 

 

ZOBACZ TEŻ