Dla prasy

Jak się akredytować?

 

Jak się akredytować?


Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizator 25. Pol'and'Rock Festival, organizuje na terenie festiwalu Centrum Prasowe, które będzie miejscem kontaktu organizatora z dziennikarzami.  W Centrum Prasowym:

  • dostępne będą wszystkie aktualne informacje festiwalowe,
  • odbywać się będą konferencje prasowe z Jurkiem Owsiakiem i zaproszonymi gośćmi,
  • zapewniony zostanie darmowy dostęp do Internetu i zaplecze do pracy dziennikarskiej,
  • zaoferowana będzie pomoc w przygotowaniu wszelkich materiałów prasowych, w tym w przeprowadzaniu wywiadów z zaproszonymi gośćmi i muzykami,
  • dziennikarze będą mieli do dyspozycji kawę, herbatę oraz skromny poczęstunek.

 

Wszystkie redakcje zainteresowane otrzymaniem akredytacji prasowej na 25. Pol'and'Rock Festival prosimy o wypełnienie wniosku w Bazie Mediów WOŚP do 24 lipca br. Wnioski złożone po tym terminie oraz niekompletne mogą nie zostać rozpatrzone.

 

Warunkiem uzyskania akredytacji jest:

  • zatwierdzenie przez Centrum Prasowe 25. Pol’and’Rock Festival prawidłowo wypełnionego wniosku
  • uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 PLN netto (184,50 PLN brutto) za maksymalnie 2-osobową redakcję pracującą na Festiwalu. W przypadku większej ilości osób pracujących w redakcji, opłata zostanie zwiększona o 75 PLN netto (92,25 PLN brutto) za każdą dodatkową osobę, jednak nie więcej jak 4 osoby z redakcji. Przyznanie większej liczby akredytacji możliwe jest po wydaniu indywidulanej zgody przez Organizatora.
    Informacja o numerze konta bankowego, dokładnej kwocie oraz możliwości odbioru faktury dla redakcji, zostanie przesłana na adres osoby odpowiedzialnej za działanie zespołu redakcyjnego po zatwierdzeniu wniosku o akredytację. 

 

Z powodów organizacyjnych ilość akredytacji jest ograniczona. Organizator Festiwalu może odmówić akredytacji bez podania przyczyny. 


Dziennikarze, którym zostaną przyznane akredytacje na 25. Pol'and'Rock Festival, będą mogli odbierać identyfikatory i pakiety prasowe w festiwalowym Centrum Prasowym w Kostrzynie nad Odrą od 31 lipca (godz. 09:00).


Centrum Prasowe będzie do dyspozycji mediów do 4 sierpnia (do zakończenia koncertów).


Złożenie wniosku o akredytację jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu pracy dziennikarzy na 25. Pol’and’Rock Festival. 

 


Przeczytaj regulamin pracy dziennikarzy na 25. Pol'and'Rock Festival 

 

Newsroom Pol'and'Rock Festival


 

fot. Anna Migda

 

ZOBACZ TEŻ