Scena Viva Kultura - Pol'and'Rock Festival 2019

Zobacz, jakie zespoły zagrały dla nas na Scenie Viva Kultura w Pokojowej Wiosce Kryszny na Najpiękniejszym Festiwalu Świata!
ZImna Wojna fot. Michał Kwaśniewski
Zimna Wojna fot. Michał Kwaśniewski
Zimna Wojna fot. Michał Kwaśniewski
Skampararas fot. Michał Kwaśniewski
Skampararas fot. Michał Kwaśniewski
Skampararas fot. Paweł Krupka
Skampararas fot. Paweł Krupka
Raggabarabanda fot. Michał Kwaśniewski
Raggabarabanda fot. Michał Kwaśniewski
Raggabarabanda fot. Michał Kwaśniewski
Raggabarabanda fot. Michał Kwaśniewski
Karcer fot. Michał Kwaśniewski
Karcer fot. Michał Kwaśniewski
Karcer fot. Michał Kwaśniewski
Karcer fot. Michał Kwaśniewski
Etna Kontrabande fot. Michał Kwaśniewski
Etna Kontrabande fot. Michał Kwaśniewski
Etna Kontrabande fot. Michał Kwaśniewski
Etna Kontrabande fot. Michał Kwaśniewski
ZOBACZ TEŻ